Att gå in i den historiska bilden

I uppgiften ”Den historiska bilden” ska eleven bland annat klippa in sig själv i en historisk bild för att sedan skriva en inlevelsetext till bilden. Som vägledning i arbetet med bilden har jag lagt ut den här filmen på YouTube:

Instruktionen förutsätter att eleven jobbar i Google Apps for Education (GAFE).