Att gå in i den historiska bilden

I uppgiften ”Den historiska bilden” ska eleven bland annat klippa in sig själv i en historisk bild för att sedan skriva en inlevelsetext till bilden. Som vägledning i arbetet med bilden har jag lagt ut den här filmen på YouTube:

Instruktionen förutsätter att eleven jobbar i Google Apps for Education (GAFE).

Svensk politik

För att gestalta svensk politik så har jag skapat dessa två bilder. Jag försöker här visa hur vänster-högerskalan ser ut, vilka olika ideologier som finns representerade och hur de olika ideologierna kan kopplas till de politiska partierna. Bilderna är visserligen av begränsat användningsvärde utan beskrivningar, men jag lägger upp dem här ändå.

De olika ideologierna kopplat till riksdagspartierna.
De olika ideologierna kopplat till riksdagspartierna.
Riksdagspartierna och vänster-högerskalan.
Riksdagspartierna och vänster-högerskalan.