Tidningar – krönika

Du är inte ensam om du suttit i timtal utan att få till den där texten, krönikan. En krönika är nog grynskolans mest svårbemästrade texttyp. Den är svår eftersom du förväntas vara personlig och dessutom anknyta till något som är aktuellt i samhället.

Vad är en krönika?

Att skriva en krönika är att tolka en händelse personligt och att sedan dra allmängiltiga slutsatser, slutsatser där läsaren av en tidning eller en blogg kan känna igen sig. Många blogginlägg är krönikor. Ett av de svåra momenten med krönika är att den är så fri som genre.

Vad ska jag skriva om i min krönika?

När du skriver en krönika så gäller det att hitta en bra infallsvinkel – ett bra ämne att skriva om.

Förslag på ämnen:

 • Du beskriver en härligt solig dag och reflekterar vidare om världen i stort och går över i någon aktuell händelse: krig, växthuseffekt, kriminalitet. Något positivt  får alltså en allvarligare dramatisk vändning.
 • Du utgår från någon lokal händelse och beskriver dina känslor utifrån den, kanske försöker du också beskriva hur andra känner och kanske försöker du också leta efter en förklaring till händelsen
  • Någon har tänt på en bil…
  • En busskur är sönderslagen…
  • Någon har klottrat på en husvägg…
 • Du läser en artikel i tidningen och reagerar på den. Om du väljer detta spår så måste du tänka på att din text inte får bli en insändare eller en debattartikel.

Hur ska jag disponera min krönika?

Det är viktigt att du tar din text från det personliga till det generella, från dina tankar och känslor till tankar och känslor som kan gälla alla. Kanske leder din reaktion till en slutsats om hur samhället i stort fungerar.

Ska jag argumentera?

Krönikor kan innehålla argumenterande inslag, men det behöver inte alltid göra det. Om du argumenterar så förklara vad du tycker och varför du tycker som du tycker. Ta också upp eventuella motargument och bemöt dem. Förklara varför dina argument är bättre än åsiktmotståndarnas.

I en krönika argumenterar du friare än i andra argumenterande texter. Använd gärna grepp från skönlitterärt skrivande som metaforer och liknelser.

Personlig språkdräkt

Olika typer av text kräver olika typer av språk. I krönikan är det viktigt att du hittar ett eget personligt språk. Krönikan är, som du säkert märkt, en mycket personlig typ av text. Berätta gärna om sådant som hänt i ditt liv, men bli inte för privat.

Och så till avslutningen

Som i alla texter så är inledning och avslutning avgörande för hur läsaren ska uppfatta din text. Anknyt gärna till inledningen så att du knyter ihop säcken. Har du något uttalat budskap i din krönika så betona den gärna i avslutningen, gärna med hjälp av ett ordspråk, en liknelse eller liknande.

Sammanfattningsvis

 • Tänk ut en händelse som du kan skriva om. Välj gärna någon händelse ur din vardag.
 • Skriv en inledning. Tänk på att den ska fånga läsaren direkt. Visa engagemang och förklara hur du berörts av händelsen.
 • Krönikan ska sedan gå från det personliga till att bli generell, att gälla många människor. Du kan behöva argumentera för din ståndpunkt.
 • Avsluta och återknyt till inledningen.
 • Anpassa språket efter läsaren. Krönikan är ganska tillåtande vad gäller språk. Det går till exempel att använda kraftuttryck och svordomar i sällsynta fall.
 • Använd ett personligt språk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *