Tidningar – debattartikel

En debattartikel är en längre argumenterande tidningsartikel. Debattartikeln skrivs ofta av experter inom olika ämnesområden. Författaren till debattartikeln har ibland bjudits in att skriva för tidningen, ibland har författaren själv skickat in artikeln.

Debattartikeln är ganska lik insändaren, men den är oftast längre och mer genomarbetad. Debattartikeln bygger också ofta på expertkällor inom olika ämnesområden. Debattartikeln vill också påverka samhället på ett högre plan än en insändare. Den är också mer detaljerad. Syftet kan exempelvis vara att ändra lagar eller regler eller att påverka opinionen i någon större samhällsfråga, exempelvis miljöfrågan, jämställdhetsfrågan eller ekonomiska frågor.

För att skriva en bra debattartikel så behöver du se till att dina argument är mer genomarbetade. Du behöver resonera längre och mer utförligt och belysa olika aspekter av ämnet.

Det är också vanligt att debattartikeln reagerar på tidigare insändare, debattartiklar eller nyheter som förekommit i tidningen. Det är därför viktigt att du hänvisar till källor och till tidigare resonemang. Du bör behärska konsten att referera och citera.

Eftersom debattartikeln är längre och mer utförlig än insändaren så har du också möjlighet hatt sväva ut mer och att använda dig av olika retoriska stilfigurer. Använd dock stilfigurer med varsamhet så att formen inte överskuggar innehållet.

Det finna många olika mallar för hur en debattartikel bör vara utformad, men det är lätt att känna sig låst i de mallarna. En vanlig sådan är:

 • Inledning
 • Bakgrund
 • Argument 1
  • Motargument
  • Besvara motargument
 • Argument 2
  • Motargument
  • Besvara motargument
 • Argument 3
  • Motargument
  • Besvara motargument
 • Sammanfattning
 • Slutsats och återkoppling till inledningen

Använd mallen ovan med varsamhet. Du hittar säkert en annan form när du väl börjat skriva.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *