Bättre betyg på dina skriftliga arbeten

Är du en sån där elev som inte riktigt träffar rätt i dina skriftliga arbeten? Du får tillbaka din text med ett omdöme som inte riktigt når upp till det förväntade resultatet och förstår inte riktigt vad du ska göra för att göra bättre ifrån dig.

För det första måste du fråga dig: Vilken genre är det tänkt att jag ska skriva i? Är det tänkt att jag ska skriva en insändare, en essä, en krönika eller kanske ett reportage? De olika genrerna ställer olika krav på din text. Texter där det ställs krav på genre är ofta lättare att skriva än texter där du bara ska svara på frågor.

Vi antar nu att du fått en hemuppgift där inga krav på genre ställs. Du får bara ett antal frågor att svara på. Kanske har läraren varit avsiktligt luddig i sina formuleringar för att du ska tvingas till att analysera eller att reflektera. Hur ska du då tänka?

Det finns ett antal frågor som du kan ställa till dig själv för att din text ska bli så bra som möjligt:

  • Har jag tagit upp alla aspekter av ämnet? Om du till exempel skriver om hälsa så räcker det inte att du skriver om motion. Du måste också ta upp kost, sömn och kanske mental hälsa också.
  • Har jag resonerat tillräckligt djupt? Med det menas att du varit tillräckligt tydlig i dina tankekedjor. Har du utelämnat någon tankegång? Går det att tänka vidare i frågan? Kan en sak leda till en annan?
  • Är jag tillräckligt konkret? Tänk dig in i att du skulle vara en annan människa. Skulle du då förstå din egen text? Tänk dig att du har mindre kunskaper i ämnet än du själv har. Finns det med exempel som gör dina tankegångar tydligare?
  • Använder jag rätt begrepp? Det är viktigt att du väljer rätt ord. Alla ämnesområden har sina ord, de brukar kallas fackuttryck eller fackbegrepp. Om jag exempel skriver om hästar så ska jag skriva om hovar, och inte ”hästens fot”. Skriver jag om fotboll så skriver jag om forward och inte ”spelaren längst fram”. Skriver jag om politik så skriver jag om statsministern, inte ”han som bestämmer över politikerna”.
  • Problematiserar jag? Att problematisera är att se en fråga ur olika perspektiv. Det är speciellt viktigt om du argumenterar. Du bör då alltid fundera på om hur dina åsiktsmotståndare ser på saken. När du problematiserar så använder du kanske uttrycket å ena sidan och å andra sidan.
  • Hänger mina slutsatser ihop med resten av texten? Om du blir ombedd att skriva slutsatser så är det viktigt att dina slutsatser hänger ihop med resten av texten. Det är ganska vanligt att det sista delen av ett arbete är den enda del där du får komma med personliga åsikter. Om du gör det så bör de åsikterna hänga ihop med resten av det du skrivit.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *